Služby

Istima se specializuje na outsourcing služeb zákaznických center, na programy pro akvizici, rozvoj a retenci zákazníků a na vzdělávací služby.
Naše zaměření je na projekty ve spotřebitelském a SoHo segmentu, v oblastech bankovnictví, marketingu, pojišťovnictví a telekomunikací,
u kterých je kladen velký důraz na vysokou kvalitu zákaznického servisu, výborné zvládání prodejní komunikace se zákazníky a bezchybné
bezpečné zpracování zákaznických dat a dokumentace. Naší silnou stránkou je především systematické školení personálu,
vysoká kvalita zpracování projektů a individuální přístup vůči zákazníkům.
Naším cílem je být pro naše klienty partnerem na vysoké odborné úrovni v jejich oblasti obchodu, který do partnerství přináší specifické znalosti,
zkušenosti a inovace v oblasti zákaznických procesů a řízení zákaznických center.

Výhody prodejního a informativního outsourcingu

Outsourcing má mnoho výhod - snad nejdůležitější je, že práci vykonává proškolený operátor, který má nejen znalosti konkrétního produktu
či služby, ale je odborně vyškolen i v komunikačních dovednostech. Našim klientům tak odpadají časové a finanční náklady, které by byly jinak
spojené se zaučováním vlastních pracovníků. Call centrum umožňuje levně oslovit během krátkého času velké množství lidí, čímž odpadají
náklady na telefon a internet, které by se jinak pojily s výkonem práce.


Outbound (odchozí hovory)

 • Aktivní prodej
 • Domlouvání schůzek
 • Vymáhání pohledávek
 • Zajišťování spokojenosti zákazníků
 • Aktualizace databází
 • Správa pohledávek
 • Uvítací hovory
 • Reaktivizace
 • Back Office

Programy zvyšování hodnoty zákazníků

 • Věrnostní programy
 • Získávání doporučení
 • Navýšení prodeje (up selling)
 • Křížový prodej (cross selling)
 • Tvorba databází
 • Back Office služby
Inbound (příchozí hovory)

 • Zákaznická centra
 • Informační centra
 • Rezervační služby
 • Příjem objednávek
 • Podpora obchodních partnerů
 • Technická podpora – help desk
 • Krizová centra
 • Řešení reklamací
 • Úvodní podpora