Název projektu: Dnes nejistě, zítra směle, v budoucnu už stojíš v čele!

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zkrácený název projektu: Vzdělávání teleoperátorů

Název projektu anglicky: Today unsure, tomorrow with confidence, in the future have been standing at the forefront!

Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 01. 2011
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 06. 2012
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 18,0

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na vzdělávání osob, které pracují na pozicích, jejichž součástí je z podstatné míry telefonická
komunikace. Kvalita jejich projevu je zásadní pro to, zda jsou naplňovány požadavky jejich zaměstnavatelů - vyřizování
reklamací, přijímání objednávek, ubytování hostů, vyřešení nouzového volání o pomoc, prodej služeb apod.

Podstatou projektu je příprava 5 modulů zaměřených na specifické aspekty a oblasti telekomunikace a následně převedení
těchto modulů do e-learningové podoby a také do podoby vzdělávacích příruček. Na přípravě modulů se budou podílet
zkušení odborníci z praxe - z převážné části bude školení spočívat v používání konkrétních modelových rozhovorů a jejich
společné analýze, tyto modelové rozhovory v rámci projektu bude připomínkovat i externě vybraný psycholog. Oba typy
výstupů budou následně otestovány na 2 skupinách uživatelů, bude posouzena efektivita obou typů školení a budou
zapracovány zpětné vazby.

Průběh realizace projektu:

Shromažďování materiálů a vývoj modulu č. 1. – doba ukončení: 02. 2011
Shromažďování materiálů a vývoj modulu č. 2. – doba ukončení: 05. 2011
Shromažďování materiálů a vývoj modulu č. 3. – doba ukončení: 07. 2011
Shromažďování materiálů a vývoj modulu č. 4. – doba ukončení: 10. 2011
Shromažďování materiálů a vývoj modulu č. 5. – doba ukončení: 1. 2012
Dokončení e-learningové formy studia – doba ukončení: 6. 2012
Vyškolení pilotní skupiny studentů – doba ukončení: 6. 2012
Realizace projektu byla ukončena k 30. 6. 2012

Shrnutí průběhu realizace projektu

Jsme zrozeni komunikovat, takže jsme si realizaci projektu náležitě užili. Výrazný pokrok byl učiněn 22.6.2012, vyškolením pilotní skupiny studentů. Tvorba projektu nás pohltila, bylo zajímavé poznávat nejen nové lidi, ale i sledovat jejich pokroky. S klidným svědomím můžeme říct, že jsme překonali všechna očekávání, nejen naše, ale i ta vnější. Teď nezbývá než popřát projektu jako takovému hodně štěstí a úspěchů do budoucna.

logo