Údaje o společnosti Istima a.s.

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

Informace o koncernech:
Zprávy o finanční asistenci:
Pozvánka na valnou hromadu 2014:

Účetní závěrky:ISTIMA a.s.
Brno, Cejl 40/107, PSČ 602 00
28271661
B 5547 vedená u Krajského soudu v Brně

NEJSOU
NEJSOU
Ke stažení zde

2010 - Rozvaha a výkaz zisku a ztrát
2010 - Příloha účetní závěrky
2011 - Rozvaha a výkaz zisku a ztrát
2011 - Příloha účetní závěrky
2012 - Rozvaha
2012 - Výkaz zisku a ztrát
2012 - Příloha účetní závěrky
2013 - Rozvaha a výkaz zisku a ztrát
2013 - Příloha účetní závěrky